ZWALUWEN

Terug naar overzicht van alle producties.

De documentaire ‘Zwaluwen’ gaat over het ontstaan van de Amazigh beweging in Nederland. De filmmaker Mohamed Gharmaoui heeft diverse prominente Amazigh artiesten, kunstenaars, dichters en wetenschappers geïnterviewd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan deze beweging. De geïnterviewde pioniers blikken terug op hun beginjaren in Nederland en vertellen hoe pioniersorganisaties zoals AMMU (Associatie van Marokkaanse Migranten in Utrecht), PMJU (Platform Marokkaanse Jongeren Utrecht), vereniging Adrar, de Culturele Dialoog, uitgeverij Izouran en de culturele vereniging Syphax in Utrecht zijn ontstaan. Door de gevoerde gesprekken en dialogen voel je de migratie, de ontheemding en het verlaten van het oude nest in de Rif Marokko. Verder vertellen de pioniers over het bouwen van het nieuwe nest in Nederland, het opkomen voor je Riffijnse identiteit en strijden voor behoud van de Riffijnse taal.