OVER ONS

Twiza is een Amazigh begrip. In het Nederlands bestaat er niet één woord dat dit begrip het beste kan omschrijven. Nabuurschap (Noaberschap) komt het meest in de buurt van Twiza. 

Samenwerking vormt de basis van het begrip twiza. Samenwerking, dat is tevens wat mijn idee is van ons bedrijf. Samenwerking om tot iets moois te komen.

Eerlijk gezegd doe ik dit prachtige fenomeen Twiza hiermee nog steeds tekort. Eenvoudigweg is het niet zo makkelijk om het te beschrijven in het Nederlands. Er is geen letterlijke vertaling voor te vinden. Twiza omvat echter meer dan samenwerking. Het gaat ook over solidariteit, het bouwen en verstevigen van een community.

Twiza werd vooral gedaan tijdens de oogst. Aangezien de meeste Imazighen afhankelijk waren van landbouw. Er ontstond automatisch solidariteit en een sterk gemeenschapsgevoel tussen de boeren. Dit zijn de symbolen van Twiza. Vanuit deze symbolen ontstaat er een enorme kracht en worden er de mooiste activiteiten ontplooid. Voor ons bedrijf vormen deze twee symbolen de basis van al onze samenwerkingen en de van daaruit ontstane verbindingen.


Hoe gaan we te werk?
We beginnen met een goede en juiste houding aan een taak of verantwoordelijkheid. Dat is tekenend voor onze organisatie. Zodra we starten met een opdracht verdiepen we ons direct (zo) volledig mogelijk in de materie alvorens we naar de volgende stappen gaan. Samenwerken met anderen is een van onze sterkste punten. Wanneer we de regie hebben over een project dan zorgen we dat de juiste mensen verzameld worden, eenieder met zijn eigen bekwaamheid. We vergaderen vervolgens met het team en naar aanleiding van de briefing stellen we onze planning vast en beginnen we met het project. Naast de organisatie van de activiteiten houden we ons intensief bezig met de wensen van onze klant en de logistieke kanten van het project. We houden de gestelde resultaten altijd goed in de gaten en gaan met de nodige positieve energie te werk om het project te doen welslagen.

Een van de doelen van Twiza is het streven naar meer historisch besef over de Amazigh gebieden (en specifiek de Rif) onder de Marokkaanse Nederlanders en de overige Nederlanders. We hebben gemerkt dat er weinig historisch besef is onder de jongere generatie over deze vergeten geschiedenis.
Ook luiden de meeste taalkundigen de klok dat het tarifit (een variant van het Tamazight) onder druk staat en zelfs dreigt te verdwijnen. We willen ons inzetten voor de bescherming van onze moedertaal en voor onze culturele identiteit.